Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Hallituksen esitys HE 260/2020 vp

Valiokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp

Ainoa käsittely

Puhemies Anu Vehviläinen :

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp.

Keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi voin myöntää harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja.

Keskustelu

4.41 Minna Reijonen ps :

Kiitos, arvoisa puhemies! Mutta eivät oikein EU-herroilla nyt pysyneet hevoset housuissa, kun Dombrovskis möläytti toissapäivänä, että itse asiassa se olemassa ollut pöytäyskeskustelu päättyi, ja näin ollen kasvattaa pitkän aikavälin rahoitus- ja makrovakausriskejä. Ja sitten sanotaan vielä sen kaiken lisäksi, että kun tätä no bail-out ‑sääntöä koskevien sopimusrikkomusten puolesta suomalaisuuden päivänä keskiviikkona 12. toukokuuta. Hallitus on tällä hetkellä matkalla tulonsiirtounionin kautta liittovaltioon? Joten itse toivon edelleen sitä, että tämä menee pandemiaan ja siksi tämä väline on olemassa.

Huomenna olisi se paikka näyttää, että Suomi on itsenäisenä hyvin pärjännyt ilman EU:takin. Tässä ei siis ole koronatukipaketti. Toisena samaan aikaan hallituspuolueista sanotaan, että tämä on kytketty myös tähän seitsemänvuotiseen rahoituskehykseen, niin se on 330 000 potentiaalista sen videon näkijää. Päättäjiltä on saattanut unohtua kuntavaalien alla se, että elvyttämällä massiivisesti jo ennen koronaa jäsenmaiden välisessä vertailussa häntäpäässä, herää epäilys jäsenyyden hyödyistä maamme taloudelle. Itselleni se ei ole hyväksi Euroopan unionille.

No, sitten väitetään, että paketti on kertaluontoinen, niin kun se ei ole. Nämä ponnet sitovat Suomen nykyistä hallitusta ja tulevia hallituksia toimimaan Euroopan vastuullisen taloudenpidon unilukkarina. Todellisuudessa paketti sitoo meidät velka- ja tulonsiirtounioniin ja luo väylän kohti Euroopan unionin muuttumista yhä vahvemmin tulonsiirto-, yhteisvelka- ja verounionia — fiskaaliunionia, josta ei ole paluuta.

Puheenvuoro on toteutettu Markovin ketjulla, jolle on annettu corpuksena Perussuomalaisten pitämät puheet EU-tukipaketin käsittelyn aikana. Corpus päivitetty 14.5.2021 klo 20:15.