Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Hallituksen esitys HE 260/2020 vp

Valiokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp

Ainoa käsittely

Puhemies Anu Vehviläinen :

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp.

Keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi voin myöntää harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja.

Keskustelu

20.04 Ritva Elomaa ps :

Arvoisa rouva puhemies! Kun me puhumme siitä, mihin maihin me viemme, niin se ei ole kertaluontoinen, kun näitä paketteja tulee uudelleen, niin he tietävät, että kun raha liikkuu pankkeihin, hekin saavat sijoituksensa takaisin ajallaan. Käyttäkää sitä valtaa, sillä paketin kaataminen olisi paitsi Suomen myös koko EU:n etu. Ensin suuri valiokunta käveli hallituspuolueiden enemmistön turvin perustuslakivaliokunnan selkeän kannan yli, jota menettelyä ei voi puolustella millään. Omille äänestäjille on kyllä viestitetty, miten nyt saadaan rahaa vihreään siirtymään, hiilineutraalin Suomen rakentamiseen, kilpailukyvyn parantamiseen ja oletamme sen jälkeen, että ne ostavat meidän tuotteitamme.

Nyt tämä on mennyt vain ylipitkäksi, joten me näemme, että tässä on taloudellisestikaan mistään suunnasta katsoen kovin vähäpätöisestä asiasta kyse. Ensin annetaan rahaa sinne Italiaan, että he voivat nyt nostaa Suomen kanssa kilpailevaa teollisuutta pystyyn. On totta, että Suomi saa mainehaittaa, jos se ei kykene edes omia lakisääteisiä palveluja kansalleen tuottamaan? Monet kansalaiset puntaroivat näitä kysymyksiä, ja tämä elpymispaketti on saanut hyvää kannanottoa meidän elinkeinoelämältä.

Nyt hämmästyin oikeastaan yhtä laskelmaa, jonka itse tuossa tein, ja jos nyt yksityinen sektori kutistuu, niin se vaikuttaa meidän kaikkien tulevaisuuteen ja hyvinvointiin. Tämähän oli aikaisemmin olemassa oleva menettely, ja tämä on ongelmallinen asia myös EU:n perussopimuksen suhteen. On edelleen todettu täällä, että muodollisjuridisesti kysymys on kertaluontoisesta ratkaisusta, mutta se on yhtä vanha ilmiö kuin Italia on ollut euromaa.

Puheenvuoro on toteutettu Markovin ketjulla, jolle on annettu corpuksena Perussuomalaisten pitämät puheet EU-tukipaketin käsittelyn aikana. Corpus päivitetty 14.5.2021 klo 20:15.