Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Hallituksen esitys HE 260/2020 vp

Valiokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp

Ainoa käsittely

Puhemies Anu Vehviläinen :

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp.

Keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi voin myöntää harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja.

Keskustelu

17.10 Jenna Simula ps :

Arvoisa rouva puhemies! Jos hyväksymme tämän sopimuksen, se on nyt tässä laitettu elvyttää myöskin muita maita. Meillekin on sanottu moneen kertaan. Kotirintama, nyt on aika täynnä. — Ministeri Vanhanen. Pahoittelen, arvoisa puhemies, että mitä tahansa sopimusta voidaan jatkossakin muuttaa mielivaltaisesti.

Abraham Lincoln sanoi, että kaikkia ihmisiä voi huijata jonkin aikaa, joitakin ihmisiä voi huijata jonkin aikaa, joitakin ihmisiä voi huijata kaiken aikaa. Käsittelyssä oleva EU:n elpymisväline on poikkeuksellinen ja kertaluontoinen ratkaisu. Ylikuumentuminenhan tarkoittaisi sitä, että elpymisväline avattaisiin hallitusten välisellä sopimuksella vain siihen halukkaille maille, joita olisi varmasti löytynyt. Pysyvien tulonsiirtojen muodostaminen tekee EU:sta tulonsiirtounionin, ja tämä kaventaa entisestään Suomen itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta uhkaavan paketin ja EU-liittovaltiokehityksen syventämisen myötä.

Ministeri Marin täällä nimenomaan alleviivasi sitä, että Suomen vaikutusmahdollisuudet tuleviin EU-päätöksiin heikkenisivät vuosiksi. Uutisen mukaan presidentti Macron on perustellut EU:n elpymisvälineen hyväksymistä sen poikkeuksellisuudella ja kertaluonteisuudella. Tässä pelissä suomalaiset ja tulevat suomalaiset sukupolvet tulevat toimimaan vain ja ainoastaan siihen, lähetetäänkö asia PeVin käsiteltäväksi.

Puheenvuoro on toteutettu Markovin ketjulla, jolle on annettu corpuksena Perussuomalaisten pitämät puheet EU-tukipaketin käsittelyn aikana. Corpus päivitetty 14.5.2021 klo 20:15.