Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Hallituksen esitys HE 260/2020 vp

Valiokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp

Ainoa käsittely

Puhemies Anu Vehviläinen :

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp.

Keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi voin myöntää harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja.

Keskustelu

8.23 Vilhelm Junnila ps :

Arvoisa puhemies! Jos Suomi nyt tämän yksin kaataisi, niin kyllä se viesti olisi se, että meidän yhteenkään isoon ratahankkeeseen ei ole mahdollista nostaa suunnitellulla 10—15 prosentilla ilman nykyisten verojen voimallista leikkaamista. He hyvin vahvasti ovat sitä mieltä, että EU ottaa jäsenvaltioidensa taloudellisen vallankäytön omaan hallintaansa ja tekee niistä liittovaltioita? Jokainen euro on nyt Suomelle tärkeä, eikä meillä ole tälle toimivallan siirrolle kansanäänestyksessä annettua mandaattia. Ajattelen tässä hyvin samaan tapaan kuin Kreikan tukipaketeissa.

Jos Suomi nyt tämän yksin kaataisi, niin kyllä se viesti olisi se, että meidän vienti vetää ja meillä on ollut maailmanlaajuinen pandemia, ja ei tämä ole vielä avautunut, mutta olen utelias nuorimies, ja ehkä löydän siihen vastauksen itsekin. Vetoamalla sen ainutkertaisuuteen hallitus on halunnut lähteä tälle linjalle. Ei voi kerta kaikkiaan ymmärtää, miksi Marinin hallitus on eduskunnalle antanut — että pieni Suomi ajaa EU:ssa määräenemmistöpäätösten lisäämistä. On täysin selvää, että Euroopan unioni on Suomelle välttämätön.

Neuvoston oikeuspalvelusta keskusteltaessa on olennaista ymmärtää se, mitä oikeuspalvelu on ja mitä se tarkoittaa Suomelle ja kaikille EU:n jäsenmaille käytännössä taloudellisen itsemääräämisoikeuden menettämistä. Huomenna se menee todennäköisesti läpi tässä salissa, ja pelottelua on varmasti puolin ja toisin. Suomi maksaa näistä varoista 100 miljoonaa euroa Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutuille alueille saatiin ensimmäistä kertaa oma erillisrahoitus.

Puheenvuoro on toteutettu Markovin ketjulla, jolle on annettu corpuksena Perussuomalaisten pitämät puheet EU-tukipaketin käsittelyn aikana. Corpus päivitetty 14.5.2021 klo 20:15.