Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Hallituksen esitys HE 260/2020 vp

Valiokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp

Ainoa käsittely

Puhemies Anu Vehviläinen :

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp.

Keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi voin myöntää harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja.

Keskustelu

21.05 Ville Vähämäki ps :

Arvoisa rouva puhemies! Jos te keskustalaiset kansanedustajat tulette meidän perussuomalaisten linjalle tässä asiassa kaatamaan tätä pakettia, niin kuten edellä kuvasin, jos tämä paketti ei tule olemaan kertaluontoinen, ja siksi nyt, jos koskaan, on aika painaa jarrua. Suomi on aina tähdentänyt Euroopan unionin suhteen, ja siksi ei kannata lähteä tällaiseen mukaan. Tässä ollaan taas hivuttamassa lisää integraatiota unionille ja kohti Saksan ja Ranskan pankkien sekä sitä kautta huteran unionin olemassaolon pelastaminen. Osittain näiden epäkohtien julkitulon myötä Euroopan unioni on meille tärkeä viiteryhmä: se luo turvallisuutta maanosaamme.

Italian kultavarannot ovat myös maailman kolmanneksi suurimmat, mutta se on tarjolla olevista vaihtoehdoista vähiten huono. Meillä on sopimukset, ja tämä ei tule toteutumaan? Vain avoimuuden kulttuurilla ja faktatiedon jakamisella pystymme käsittelemään nämäkin suuret päätökset, aivan kuten edustaja Antikainen erinomaisessa puheenvuorossaan totesi: nyt te tiedätte, minkä puolesta te olette äänestämässä.

Hyvät ihmiset, eihän tämä ole veronmaksajan etu Suomessa. Kuitenkin suurin osa avustuksista on tarkoitus käyttää vastikkeettomien avustusten eli lahjarahan jakamiseen jäsenmaille. Elpymispaketti on tarpeellinen koko Euroopan talouden elpyminen on meidän etumme.

Puheenvuoro on toteutettu Markovin ketjulla, jolle on annettu corpuksena Perussuomalaisten pitämät puheet EU-tukipaketin käsittelyn aikana. Corpus päivitetty 14.5.2021 klo 20:15.