Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Hallituksen esitys HE 260/2020 vp

Valiokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp

Ainoa käsittely

Puhemies Anu Vehviläinen :

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp.

Keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi voin myöntää harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja.

Keskustelu

1.37 Mika Niikko ps :

Arvoisa puhemies! Mehän antaisimme tässä viestin siitä, että me ei voitaisi palata neuvottelupöytiin. Pääministeri Marin hehkutti viime kesänä ja niin edelleen. Ja mitä sotilaallista turvallisuutta meille tuo unioni, jolla ei ole mitään tekemistä koronan kanssa. Nyt meillä on käsittelyssä todella, todella iso asia, todella iso asia.

Itselleni kuitenkaan ei ole aivan vähämerkityksinen asia. Olemme keskellä poikkeuksellista globaalia kriisiä, joka on runnellut jäsenmaita ja maanosaamme yleensäkin kovakouraisesti. Tämä on se tapa, jolla EU:ta johdetaan. No, täältä on esitetty sitäkin, että tämä elpymisväline pusketaan läpi vaikka väkisin.

Sen kieltää muun muassa Euroopan unionin artikla 310 kieltää Euroopan unionin velanoton. Jo viime kesästä lähtien siitä, että tässä on keinotekoinen kytkös. Ja se on ollut sen takia hirveän vaikeaa, että tällaiselle ajatukselle ei itse asiassa ole koherentti globaalin talouden ja muun ekonomisen tilanteen kanssa.

Puheenvuoro on toteutettu Markovin ketjulla, jolle on annettu corpuksena Perussuomalaisten pitämät puheet EU-tukipaketin käsittelyn aikana. Corpus päivitetty 14.5.2021 klo 20:15.